Aj vďaka Vám môžeme vyrásť!

Návod ako na 2% z dane

Stiahnuť tlačivo

Ako na to:
ak ste ZAMESTNANEC:

1) najneskôr do 15. 02. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa, aby urobil ročné zúčtovanie Vašich zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2023.
2) potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023“.
3) v „Potvrdení o zaplatení dane za rok 2023“ v 25. riadku v III. oddiele bude uvedená výška Vašej dane. Z nej si vypočítajte sumu 2 %, ktorú môžete poukázať prijímateľovi t. j. nášmu klubu. Zákon určuje, že výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 EUR.
4) sumu, ktorú nám chcete darovať, vpíšte do 13. riadku I. oddielu „Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“

Stiahnuť tlačivo

5) „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023“ + „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ odovzdajte najneskôr do 27. apríla 2024 trénerom. ​Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si robí daňové priznanie sama alebo PRÁVNICKÁ OSOBA (Firma):

V daňovom priznaní pre fyzické osoby alebo v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti musíte vyplniť údaje prijímateľa, v tomto prípade údaje Bánovského basketbalového klubu. (Údaje sú nižšie).

31. 03. 2024 je posledný termín na podanie daňového priznania ​​
Ak FO a PO oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Bánovský basketbalový klub
Adresa: Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36114162
Právna forma: Občianske združenie
Pripravka
Bánovský basketbalový klub
Členské príspevky za hráča v roku 2023/24

Základná výška členského príspevku:

U17 Kadeti: 35 EUR / mesiac
U15 Starší žiaci: 30 EUR / mesiac
U11 Mladší minižiaci: 20 EUR / mesiac
Prípravka: 10 EUR / mesiac

Forma úhrady:

Príspevky je možné uhradiť mesačne - len prevodným príkazom.
Uhradiť vždy do 25-teho v danom mesiaci.

Bankové spojenie:

Názov účtu: BANOVSKY BASKETBALOVY KLUB
IBAN: SK04 0200 0000 0013 4122 6053
BIC (SWIFT): SUBASKBX


Do správy pre prijímateľa: priezvisko a meno hráča (VZOR: Novák Ján)

Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pri mladšom druhom a ďalšom dieťati v klube. ​